Jaká je montáž a demontáž pneumatik EM/OTR/MPT?

Tato činnost může být bez použití odborného nářadí nebezpečná a doporučujeme provádět montáž a demontáž pouze v odborném servisu nebo kvalifikovaným personálem!

Montáž

 • kompatibilita ráfku pneumatiky (event. duše)
 • vhodnost pneumatiky a ráfku na daný stroj (popř. schváleným výrobcem)
 • pneumatika i ráfek musí být vždy nepoškozené a čisté
 • vizuální kontrola ráfku a pneumatiky z obou stran, kontrola neporušenosti patky pneumatiky a hrany ráfku
 • použijte vždy nový ventil
 • při montáži používejte jen doporučený a vhodný lubrikant, nikdy ne na bázi silikonu a benzínu
 • doporučujeme vertikální montáž z důvodu vizuální kontroly dosednutí patek
 1. montáž provádíme po nasazení pneumatiky v přímé linii proti ventilu za postupného otáčení pneumatiky převlékáme první patku přes lem ráfku
 2. vložíme duši (do dušových pneumatik), zajistíme ventil pojistným kroužkem a nasadíme druhou patku stejným způsobem
 3. postupně hustíme a vizuálně se přesvědčíme o usednutí obou patek na ráfek, případně zkontrolujeme správné uložení duše a vložek v ráfku (duše ani vložka nejsou uskřípnuty mezi patkou a ráfkem)
 4. v případě, že patky nedosednou nebo je uskřípnutá duše nebo patka odpusťte vzduch, použijte lubrikant na třecí plochy a celý postup opakujte
 5. kontrola smontování ventilu a dohuštění na potřebný tlak (viz doporučené huštění)
 6. kontrola ventilu a celého kompletu na stroji (kontrola volného pohybu kompletu vůči brzdám a jiných mechanických částí)

PŘI MONTÁŽI NIKDY NEPŘEKRAČUJTE TLAK 2,5 Bar A MONTÁŽ PROVÁDĚJTE V BEZPEČNOSTNÍ KLECI. PŘI MONTÁŽI DODRŽUJTE PRAVIDLA STANOVENÁ PRO BEZPEČNOST PRÁCE NA PRACOVIŠTI

Demontáž

Demontáž se provádí pouze po maximálním odpuštění tlaku z pneumatiky. Tato činnost může být bez použití odborného nářadí nebezpečná a doporučujeme provádět demontáž pouze v odborném servisu nebo kvalifikovaným personálem!
PŘI DEMONTÁŽI DODRŽUJTE PRAVIDLA STANOVENÁ PRO BEZPEČNOST PRÁCE NA PRACOVIŠTI.

Časté otázky a odpovědi (FAQs)

Pomozte vylepšit tuto stránku nebo celý web. Váš názor nás zajímá. Děkujeme.

Vyplňte, kam máme zaslat odpověď na Váš dotaz.