Ochrana osobních údajů - GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ  - GDPR


POUČENÍ O PRÁVECH PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Poučení o právech dle zákona č. 101/2000 Sbírky zákonů České republiky, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen jako „ZOOÚ")
Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o mých právech v souvislosti se zpracováním Mých osobních údajů, a to podle ustanovení § 12 a 21 ZOOÚ. Jsem též seznámen/a se skutečností, že tyto normy mají být účinné od 25. května 2018.

INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT


CZECHMASTER Servis s.r.o., IČ 28417089 se sídlem Chotíkovská 119/12, 31800 Plzeň (provozovatel obchodu www.e-agropneu.cz a www.e-agropneu.sk), dbá na ochranu osobních údajů, které poskytujete v souvislosti s elektronickou objednávkou na internetových stránkách www.e-agropneu.cz a www.e-agropneu.sk  nebo jiným způsobem (telefonicky, e-mailem, osobně v kamenné prodejně). Osobní údaje zpracováváme zodpovědně, transparentně a máte nárok požádat o přehled evidovaných osobních údajů, jejich aktualizaci, opravu či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracováním Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adresu sídla společnosti CZECHMASTER Servis s.r.o., Chotíkovská 119/12, 318 00 Plzeň nebo  na pověřenou osobu na e-mailové adrese info@e-agropneu.cz


ZABEZPEČNÍ VAŠICH OSOBNÍCH DAT


CZECHMASTER Servis s.r.o.. zajišťuje bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická, organizační a další opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na rizikovost jejich zneužití či jiného zpracování. Máte právo si vyžádat =, že Vaše osobní údaje dále neposkytujeme jiným společnostem, nezneužíváme je pro své vlastní účely ani neprodáváme. Hlavním správcem Vašich osobních údajů zůstává CZECHMASTER Servis s.r.o.. Identifikační údaje předáváme pouze v nutné míře (resp. Vaše jméno, příjmení, telefon a e-mail) přepravním společnostem pro správnost doručení Vaší objednávky. Dalším subjektům je nepředáváme bez Vašeho souhlasu, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.


PRÁVO NA INFORMACE


Vaším právem je požádat CZECHMASTER Servis s.r.o.. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě 14 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 30 dnů, v tomto případě Vás včas a řádně informujeme. V případě žádosti o osobní údaje potřebujeme prokázání dostatečné identifikace Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.
Naším právem pak je, že můžeme zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.)


AKTUALIZACE ÚDAJŮ, PRÁVO NA OPRAVU


V důsledku průběžných změn osobních údajů (například příjmení, změna e-mailové adresy nebo telefonního čísla) budeme rádi, pokud nás o změně informujete, abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedošlo k případným omylům.
S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že jsou naše údaje neaktuální, máte právo požadovat jejich opravu.


NÁMITKY


Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s legislativou, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. Informujeme Vás, že Vám právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme, na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:
Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


PRÁVO NA VÝMAZ


Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například e-mailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoliv odvolat a údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů či oprávněných zájmů.


Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na pověřenou osobu na e-mailové adrese info@e-agropneu.cz nebo písemné na adresu naší společnosti CZECHMASTER Servis s.r.o., Chotíkovská 119/12, 318 00 Plzeň


SOUBORY COOKIE


Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, ani je nijak nezpracováváme. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek. Pokud nechcete sdílet tyto informace, můžete ve svém prohlížeči sběr cookies zakázat.


ANALÝZY A STATISTIKY


Naše internetové obchody používají funkci Google Analytics, jež integrovaná při rozesílání e-mailů za marketingovým účelem a demografické přehledy a přehledy zájmů Google Analytics.
Od použití funkcí Google Analytics pro inzerci v Reklamní síti se můžete odhlásit pomocí Nastavení reklam a také v této části personalizovat reklamy Reklamní sítě Google.


ZASÍLÁNÍ NOVINEK NA E-MAIL


V případě, že máte zájem od společnosti CZECHMASTER Servis, dostávat nabídky produktů prostřednictvím e-mailu, který nám sdělíte a souhlasíte s takovým využíváním Vaší e-mailové adresu, budeme tento e-mail zpracovávat výhradně k těmto účelům. V případě, že se kdykoliv v budoucnu rozhodnete, že již od CZECHMASTER Servis s.r.o. nechcete dostávat e-maily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním požadavku na náš e-mail info@e-agropneu.cz nebo kliknutím na odkaz, který je součástí každého našeho newletteru (odhlásit odběr) či se držet instrukcí na konci každého newsletteru nebo písemně na sídle naší společnosti či provozní adrese.


ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


V případě, že učiníte objednávku www.e-agropneu.cz nebo www.e-agropneu.sk,  sdělení e-mailu pro účely vyřízení objednávky a pro účely přímého marketingu, budeme kromě údajů o objednaném zboží nebo službách zpracovávat také Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění objednávky. Evidované osobní údaje: E-mail, jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa pro doručení. V případě objednávky pro podnikatele také evidujeme IČ, DIČ a Fakturační adresu.
Účel zpracování těchto osobních údajů je zpracování objednávky. Zpracování e-mailu je s Vaším souhlasem zpracován také za účelem zasílání novinek, důležitých informací či akčních letáků CZECHMASTER Servis s.r.o..

 

Pllatnost : od 25. Května 2018

Odběr novinek