Jak vybrat zemědělské pneumatiky?

Zemědělské pneumatiky dělíme podle konstrukce:

 • traktorové radiální (šípový záběrový dezén)
 • traktorové přední (vodící dezén s průběhovou linií)
 • traktorové diagonální (záběrový i vodící dezén)
 • industriální traktorové (záběrový šípový dezén nebo zalomený šípový dezén)
 • traktorové -golf-industriální (neagresivní záběrový dezén)

Implementy:

 • flotační radiální a diagonální pneumatiky (použitelné na vlečných strojích)

Lesní pneumatiky dělíme podle konstrukce:

 • záběrové (šípový nebo zalomený šípový záběrový dezén)
 • vodící (vodící dezén s průběhovou linií)
 • flotační pneumatiky (záběrový šípový dezén nebo zalomený šípový dezén)

Lesní pneumatiky jsou obvykle opatřeny zesílenou ochranou bočnice s ocelovou výztuhou a zvýšenou hloubkou dezénu

Montáž a demontáž zemědělských a lesnických pneumatik

Tato činnost může být bez použití odborného nářadí nebezpečná a doporučujeme provádět montáž a demontáž pouze v odborném servisu nebo kvalifikovaným personálem.

Montáž

 • kompatibilita ráfku pneumatiky (event. duše)
 • vhodnost pneumatiky a ráfku na daný stroj (popř. schváleným výrobcem)
 • pneumatika i ráfek musí být vždy nepoškozené a čisté
 • vizuální kontrola ráfku a pneumatiky z obou stran, kontrola neporušenosti patky pneumatiky a hrany ráfku
 • použijte vždy nový ventil
 • při montáži používejte jen doporučený a vhodný lubrikant, nikdy ne na bázi silikonu a benzínu
 • doporučujeme vertikální montáž z důvodu vizuální kontroly dosednutí patek
 1. montáž provádíme po nasazení pneumatiky v linii proti ventilu za postupného otáčení pneumatiky převlékáme první patku přes lem ráfku
 2. vložíme duši (do dušových pneumatik), zajistíme ventil pojistným kroužkem a nasadíme druhou patku stejným způsobem
 3. postupně hustíme a vizuálně se přesvědčíme o usednutí obou patek na ráfek, případně zkontrolujeme správné uložení duše a vložek ráfku (duše ani vložka nejsou uskřípnuty mezi patkou a ráfkem)
 4. v případě, že patky nedosednou nebo je uskřípnutá duše nebo patka odpusťte vzduch, použijte lubrikant na třecí plochy a celý postup opakujte
 5. kontrola smontování ventilu a dohuštění na potřebný tlak (viz tabulka)
 6. kontrola ventilu a celého kompletu na stroji (kontrola volného pohybu kompletu vůči brzdám a jiných mechanických částí).

PŘI MONTÁŽI NIKDY NEPŘEKRAČUJTE TLAK 2,5 Bar A MONTÁŽ PROVÁDĚJTE V BEZPEČNOSTNÍ KLECI. PŘI MONTÁŽI DODRŽUJTE PRAVIDLA STANOVENÁ PRO BEZPEČNOST PRÁCE NA PRACOVIŠTI.

Demontáž

Demontáž se provádí pouze po maximálním odpuštění tlaku z pneumatiky.

Používejte pouze odborné nářadí nebo služby autorizovaného servisu.

PŘI DEMONTÁŽI DODRŽUJTE PRAVIDLA STANOVENÁ PRO BEZPEČNOST PRÁCE NA PRACOVIŠTI.

Používání a údržba

1) Skladování

 • skladujte pneumatiky v čistotě, suchu mimo zdroj přímého tepla, světla a organických rozpouštědel, mimo dosahu těkavých látek, tuků a kyselin
 • pneumatiky skladujte ve vertikální poloze (max. 6 měsíců), bočnice dezénu se kopírují – zub proti zubu
 • při skladování kompletů snižte hustící tlak na cca 70% doporučeného huštění
 • zamezte přímému kontaktu pneumatik se zemí

2) Používání pneumatik

 • používejte vždy vhodné pneumatiky na daný typ stroje (pozor na záměnu identického rozměru a dezénu, ale rozdílné nosnosti)
 • pneumatiky hustíme vždy podle technické dokumentace daného stroje - pozor na údaje zatížení (nosnost) x rychlost x terén

Podhuštění pneumatiky – nerovnoměrné sjíždění dezénu, možné poškození duše, vložek nebo límců pneumatiky

Přehuštění pneumatiky – nerovnoměrné sjíždění dezénu, zvýšení možnosti průrazů, změna v technických vlastnostech pracovního stroje

3) Oprava pneumatik

 • doporučujeme provádět opravy pouze v autorizovaných servisech nebo proškoleným a kvalifikovaným personálem

4) Prevence a kontrola pneumatik

 • pravidelná kontrola hustícího tlaku
 • zamezení kontaktu s chemikáliemi
 • pravidelná vizuální kontrola možného poškození
 • dodržování limitů maximální nosnosti
 • používejte pracovní stroj jen k účelům určených výrobcem

Dotížení traktorových pneumatik tekutinou

 • pro zvýšení trakce je v některých případech nezbytné zvýšit zatížení vlastní pneumatiky.
 • nenákladná a jednoduchá cesta naplnění pneumatiky tekutinou do 75% vlastního objemu (pozn. při teplotách pod bod mrazu je nutné ošetřit tekutinu proti zamrznutí)

Jednoduchý postup plnění tekutinou

 • ventil v nejvyšší vertikální poloze
 • osazení redukce ventilu pro plnění tekutinou
 • identifikátor naplnění pneumatiky do 75% - tekutina volně vytéká z ventilu z nejvyšší vertikální polohy
 • dohuštění pneumatiky vzduchem na doporučený pracovní tlak
 • v případě plnění nemrznoucí směsí důkladně omýt všechny potřísněné části kompletu kola případně pracovního stroje
 • při plnění nemrznoucí směsí používejte adekvátní ochranné pomůcky doporučené BOZP

Jednoduchý postup při vypouštění tekutiny

 • ventil v nejnižší vertikální poloze vyšroubovat vnitřní vložku ventilu a vypustit tekutinu
 • zbývající část tekutiny vypustit přes pryžovou hadičku postupným zvyšováním tlaku vzduchu v pneumatice
 • po vypuštění tekutiny z pneumatiky dohustit pneumatiku na doporučený pracovní tlak

Doporučení nemrznoucí směsi

 1. Dušové pneumatiky – směs s chloridem vápenatým (CaCl2) nebo chloridem hořečnatým (MgCl2)
 2. Bezdušové pneumatiky – nemrznoucí směsi na bázi glykolu

Nemrznoucí směsi připravujte pouze podle návodu výrobce, v ochranných pomůckách BOZP a dodržení všech hygienických a ekologických předpisů.

Časté otázky a odpovědi (FAQs)

Pomozte vylepšit tuto stránku nebo celý web. Váš názor nás zajímá. Děkujeme.

Vyplňte, kam máme zaslat odpověď na Váš dotaz.