Jak se starat o EM, OTR, MPT pneumatiky?

1) Skladování

 • skladujte pneumatiky v čistotě, suchu mimo zdroj přímého tepla, světla a organických rozpouštědel, mimo dosahu těkavých látek, tuků a kyselin
 • pneumatiky skladujte ve vertikální poloze (max. 6 měsíců), bočnice dezénu se kopírují – zub proti zubu
 • při skladování kompletů snižte hustící tlak na cca 70% doporučeného huštění
 • zamezte přímému kontaktu pneumatik se zemí

2) Používání pneumatik

 • používejte vždy vhodné pneumatiky na daný typ stroje (pozor na záměnu identického rozměru a dezénu, ale rozdílné nosnosti)
 • pneumatiky hustíme vždy podle technické dokumentace daného stroje - pozor na údaje zatížení (nosnost) x rychlost x terén

Podhuštění pneumatiky – nerovnoměrné sjíždění dezénu, možné poškození duše, vložek nebo límců pneumatiky
Přehuštění pneumatiky – nerovnoměrné sjíždění dezénu, zvýšení možnosti průrazů, změna v technických vlastnostech pracovního stroje

3 ) Oprava pneumatik

Doporučujeme provádět opravy pouze v autorizovaných servisech nebo proškoleným a kvalifikovaným personálem.

4) Prevence a kontrola pneumatik

 • pravidelná kontrola hustícího tlaku
 • zamezení kontaktu s chemikáliemi
 • pravidelná vizuální kontrola možného poškození
 • dodržování limitů maximální nosnosti
 • používejte pracovní stroj jen k účelům určených výrobcem

Časté otázky a odpovědi (FAQs)

Pomozte vylepšit tuto stránku nebo celý web. Váš názor nás zajímá. Děkujeme.

Vyplňte, kam máme zaslat odpověď na Váš dotaz.